Georgia

Weathering the Storms of 2020

The year 2020 was a Year in Crisis where catastrophes and COVID-19 forced global recession due to multi-country…

2021 St. Martin Coop General Elections

Kami ay nagagalak na ilahad sa inyo ang mga kandidato sa 2021 St. Martin Coop General Elections. Ang lahat…

Sandiwa (July - December 2019)

Isa na namang prestihiyosong paggawad at pagkilala sa kagalingan bilang isang kooperatiba ang nakamit ng St.…

Sandiwa (January - June 2019)

Ginawaran ng Golden Coop Award ang St. Martin Coop dahilan sa 50 taon nitong pag-iral at paglilingkod sa mga…

Sandiwa (April - December 2018)

Simula Enero 2019, ipatutupad ang Polisiya sa Pagbibigay ng Interest sa Saping Puhunan o Share Capital ng mga…