Georgia

2023 St. Martin Coop General Elections

Kami ay nagagalak na ilahad sa inyo ang mga kandidato sa 2023 St. Martin Coop General Elections. Ang lahat…

Making Advances in a Transition Year (2021 Annual Report)

The Year 2021 was a transition year from the Year in Crisis that the previous one was. The SMTCDC was by no…

2022 St. Martin Coop General Elections

Kami ay nagagalak na ilahad sa inyo ang mga kandidato sa 2022 St. Martin Coop General Elections. Ang lahat…

SANDIWA ENERO - DISYEMBER 2021

Noong 06 Disyembre 2021, pormal nang ipinagkaloob ang donasyong septic vaults o poso negro para sa 64 na residente…

2021 St. Martin Coop General Elections

Kami ay nagagalak na ilahad sa inyo ang mga kandidato sa 2021 St. Martin Coop General Elections. Ang lahat…

Sandiwa (July - December 2019)

Isa na namang prestihiyosong paggawad at pagkilala sa kagalingan bilang isang kooperatiba ang nakamit ng St.…

Sandiwa (January - June 2019)

Ginawaran ng Golden Coop Award ang St. Martin Coop dahilan sa 50 taon nitong pag-iral at paglilingkod sa mga…

Sandiwa (April - December 2018)

Simula Enero 2019, ipatutupad ang Polisiya sa Pagbibigay ng Interest sa Saping Puhunan o Share Capital ng mga…