Georgia

2022 GENERAL ELECTIONS

Mga kamay-ari, halina at bumoto. Pumili ng mga pinunong gagabay sa mga gawain ng kooperatiba, aprubahan ang isinusulong na amyenda sa ating Articles of Cooperation and By-laws at manalo ng mga papremyo. 

BOARD OF DIRECTORS - DISTRICT I

BOARD OF DIRECTORS - DISTRICT II

AUDIT COMMITTEE

ELECTION COMMITTEE