Georgia

Payment Channels

Mga Pinadaling Paraan ng Pagbabayad sa St. Martin Coop.

Paraan ng pagbabayad sa mga sangay ng BDO:

 1. Dalhin ang St. Martin Coop loan passbook at pumunta sa pinakamalapit na sangay ng BDO.
 2. Isulat ang mga kailangang impormasyon na nakalagay sa deposit slip.
 • Account Number: 005800063061
 • Account Name: SMTCDC-HO
 • Payor’s Name: (Buong pangalan ng miyembro at uri ng loan)
 1. Ibigay ang deposit slip sa teller at hintayin ang transaction receipt.
 2. Ipagbigay alam ito sa Collection Department, i-send ang buong pangalan at halaga ng inyong binayad sa alinmang numero ng telepono na nakasulat sa ibaba.
*Note: May karagdagang P25.00 na service fee ang pagtatransact sa BDO, mangyaring idagdag na lamang ito sa inyong loan payment o savings deposit.


Paraan ng pagbabayad sa BDO Online Banking:

1. Gamit ang inyong cellphone o computer, hanapin ang BDO Online Banking App at maglog-in.

2. I-click ang “Send Money” icon na makikita sa inyong screen at isulat ang mga detalye na kailangan.

3. I-send at hintayin ang confirmation details.

4. Ipagbigay alam ito sa Collection Department, i-text o e-mail ang buong pangalan at halaga ng inyong binayad sa alinmang numero ng telepono na nakasulat sa ibaba.


Paraan ng pagbabayad sa SM Bills Payment sa SM Supermalls at SM Savemore:

 1. Dalhin ang St. Martin Coop loan passbook.
 2. Kumuha ng Validation Form at isulat ang pangalan ng miyembro, PN number at halaga

    ng babayaran.

 1. Ibigay sa teller ang form at pera hintayin ang resibo pagkatapos ng transaksyon.
 1. Ipagbigay alam ito sa Collection Department, i-send ang buong pangalan at halaga ng inyong

    binayad sa alinmang numero ng telepono na nakasulat sa ibaba.


Account Supervision and Collection  Division Contact Details:

Globe - (0927) 3086-481; (0927) 3086-231 • Sun/Smart - (0932) 4110-188; (0928) 8621-675 • E-mail - stmartincoopasc@gmail.com