Georgia

BUMOTO AT MANALO!

Mga kamay-ari, halina at bumoto. Pumili ng mga pinunong gagabay sa mga gawain ng kooperatiba, aprubahan ang isinusulong na amyenda sa ating Articles of Cooperation and By-laws at manalo ng mga papremyo. Mas maagang boboto, mas maraming tsansa na manalo.